787 851 913 biuro@cupik.net

Pozycjonowanie wykorzystuje wszystkie możliwe narzędzia, aby sprostać zmieniającym się realiom. Ciągle zmieniające się warunki związane z korektami algorytmów wyszukiwania powoduje konieczność podążania za reformami.

1. Jedną z ostatnich atrakcji od Google jest wprowadzony w życie nowy system oceny stron internetowych. Podstawą do oceny jest mobilna wersja założenia. Na jej podstawie wyznaczana jest lokata na liście wyszukiwania zwracanej przez przeglądarkę.
Przeglądarki bez trudu rozpoznają rozmiar ekranu urządzenia wyświetlającego stronę www i potrafią, stosując założenia oprogramowania odpowiednio zareagować, rozmieszczając według planu obiekty obsługiwanego w danej chwili serwisu.
Responsive Web design jest metodą skuteczną, jednakże niepozbawioną technicznych niedoskonałości. Głównym problemem browserów jest reakcja na meta tag @media. Chociaż informuje on o rodzaju sprzętu, dla którego przeznaczona jest treść wyświetlana, to jednak przeglądarki nie do końca trafnie odczytują ten parametr. Przy okazji pobierają zatrważające ilości danych. Przeglądarka pobiera pełen pakiet wersji strony zamiast tylko wyświetlanego.

2. Pomijając wszystkie aspekty nawiązujące do rozmiaru ekranu, fundamentalna różnica pomiędzy wersją mobilną a desktopową leży zupełnie gdzie indziej.
Główną dyferencją jest sposób korzystania z poszczególnych modeli. Odmienność kontekstu adaptacji mobilnej promuje niecierpliwość użytkownika dążącego do osiągnięcia celu.

Biorąc pod uwagę nasycenie rynku urządzeniami mobilnymi, siły opiniotwórcze doszły do wniosku o potrzebie zmiany priorytetów. W ten sposób pojawiła się koncepcja wprowadzenia Mobile First index.